Gminna biblioteka publiczna


Gminna Biblioteka Publiczna
83-250 Skarszewy
ul. Wybickiego 11
tel./fax (0 prefiks 58) 588 24 28
 

Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z filiami odwiedza średnio rocznie około 20 tysięcy czytelników, którzy wypożyczają około 55 tysięcy woluminów.
Serdecznie zapraszamy do korzystania ze zbiorów naszych bibliotek. Oferujemy 20 – to tysięczny zbiór woluminów w bibliotece w Skarszewach i 10-cio tysięczne księgozbiory w filiach bibliotecznych w Pogódkach i Godziszewie. Są to książki zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci i młodzieży. Służymy wszechstronną informacją o naszych zbiorach.

 • GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEK
   
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Skarszewach
Poniedziałek    930 - 1700
Wtorek          800 - 1700
Środa            800 - 1500
Czwartek       800 - 1700
Piątek           800 - 1700
Sobota          800 - 1300
 • Filia w Pogódkach
Od poniedziałku do piątku    800 - 1600
 • Filia Godziszewo
Poniedziałek            1200 - 2000
Wtorek              1200 - 2000
Środa    700 - 1500
Czwartek                 1200  - 2000
Piątek                      1200 - 2000
 • ZAKRES DZIAŁANIA:

Biblioteki publiczne służą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych
i informacyjną ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy
i kultury, a w szczególności:

 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,

 • udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie
  w wymianie międzybibliotecznej,

 • pełnienie funkcji informacji biblioteczno – bibliograficznej oraz opracowywanie materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny
  i gospodarczy miasta i Kociewia,

 • tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

 • prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kultury miasta i Kociewia,

 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami
  i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców miasta.